به وب سایت های ما خوش آمدید!

هل

برای هل، لکه‌های بیمار، هل زرد، پوسته‌های خالی و هل شکسته را می‌توان به‌طور مؤثر و کارآمدی توسط دسته‌بندی رنگ Techik مرتب کرد.

مرتب کننده رنگ Techik:
دسته بندی ناخالصی: لکه های بیمار، هل زرد، پوسته های خالی و هل شکسته.

دسته بندی ناخالصی بدخیم: کلوخ، سنگ، شیشه، تکه های پارچه، کاغذ، ته سیگار، پلاستیک، فلز، سرامیک، سرباره، باقی مانده کربن، طناب کیسه ای بافته شده، استخوان.

سیستم بازرسی اشعه ایکس Techik:
بازرسی بدن خارجی: پلاستیک، لاستیک، تیر چوبی، سنگ، گل، شیشه، فلز.

خط تولید هوشمند Techik:
Techik Color Sorter + سیستم هوشمند بازرسی اشعه ایکس با هدف کمک به شما در دستیابی به 0 ناخالصی با 0 کار می باشد.