به وب سایت های ما خوش آمدید!

برنج

جداکننده رنگ Techik علاوه بر ناخالصی های بدخیم، توانایی تشخیص دقیق عیوب کوچک و زرد آب شیرین را برای تولیدکنندگان برنج بهبود می بخشد.

مرتب کننده رنگ Techik:
مرتب سازی زرد روشن شدید؛مرتب سازی برنج ژاپنیکا و برنج ایندیکا؛جداسازی شفاف برنج برنج چسبناک؛برنج دانه علفی مرتب سازی زرد عمیق.

دسته بندی ناخالصی بدخیم: شیشه، خشک کننده، پلاستیک شفاف، پلاستیک سفید، پلاستیک رنگی، سنگ ساید بای ساید.

سیستم بازرسی اشعه ایکس Techik:
بازرسی بدن خارجی: پلاستیک، لاستیک، تیر چوبی، سنگ، گل، شیشه، فلز.

خط تولید هوشمند Techik:
Techik Color Sorter + سیستم هوشمند بازرسی اشعه ایکس با هدف کمک به شما در دستیابی به 0 ناخالصی با 0 کار می باشد.

محلول برنج