به وب سایت های ما خوش آمدید!

گلبرگ رز

دسته رنگ Techik را می توان برای مرتب سازی گل رز تازه و جوانه رز خشک استفاده کرد که کارایی و دقت تولید کنندگان را بهبود می بخشد.

مرتب کننده رنگ Techik:
مرتب سازی ناخالصی:
گل رز تازه: ساقه سبز و برگ سبز.
جوانه گل رز خشک: ساقه، لکه بیماری سفید، شکسته، برگ باقیمانده.
دسته بندی ناخالصی بدخیم: کلوخ، سنگ، شیشه، تکه های پارچه، کاغذ، ته سیگار، پلاستیک، فلز، سرامیک، سرباره، باقی مانده کربن، طناب کیسه ای بافته شده، استخوان.

سیستم بازرسی اشعه ایکس Techik:
بازرسی جسم خارجی: سنگ، توده رسی، شیشه، فلز.

خط تولید هوشمند Techik:
Techik Color Sorter + سیستم هوشمند بازرسی اشعه ایکس با هدف کمک به شما در دستیابی به 0 ناخالصی با 0 کار می باشد.