به وب سایت های ما خوش آمدید!

بادام هندی

مرتب‌کننده رنگ Techik، با بهره‌گیری از آخرین فناوری، مشکلات مرتب‌سازی را بادام هندی کامل یا بادام هندی خرد شده یا بادام هندی تازه را با اصرار حل می‌کند.

مرتب کننده رنگ Techik:
مرتب سازی ناخالصی
بادام هندی کامل: پوسته قرمز و سیاه، شکسته، لکه های بیمار، جوش های سرسیاه، نیش حشرات.بادام هندی خرد شده: پوسته قرمز و سیاه، لکه های بیمار، جوش های سرسیاه.بادام هندی تازه: پوسته خالی سیاه.

سیستم بازرسی اشعه ایکس Techik:
بازرسی بدن خارجی: پلاستیک، لاستیک، تیر چوبی، سنگ، گل، شیشه، فلز.

خط تولید هوشمند Techik:
Techik Color Sorter + سیستم هوشمند بازرسی اشعه ایکس با هدف کمک به شما در دستیابی به 0 ناخالصی با 0 کار می باشد.

محلول بادام هندی