به وب سایت های ما خوش آمدید!

قهوه

  • دستگاه جداسازی رنگ دانه قهوه

    دستگاه جداسازی رنگ دانه قهوه

    دستگاه جداسازی رنگ دانه قهوه Techik

    دستگاه جداسازی رنگ دانه های قهوه Techik که به عنوان دستگاه جورکننده رنگ قهوه یا دستگاه مرتب کننده رنگ قهوه نیز شناخته می شود، دستگاهی تخصصی است که در صنعت فرآوری قهوه برای جداسازی دانه های قهوه استفاده می شود.دستگاه جداسازی رنگ دانه‌های قهوه Techik را می‌توان برای مرتب‌سازی و درجه‌بندی دانه‌های قهوه سبز و پخته به منظور بهبود کیفیت دانه‌های قهوه استفاده کرد.