به وب سایت های ما خوش آمدید!

ویدئو

دستگاه درجه بندی طبقه بندی رنگ دانه های آفتابگردان

دسته رنگ کمربند

Techik Color Sorter Platform مقدمه

Techik Peanuts Color Sorter

خط تولید تخمه کدو تنبل (رنگ سنجی + اشعه ایکس)

سیستم مرتب سازی نوری گردو Techik

تجهیزات مرتب سازی نوری برنج Techik

Techik Coffee Beans Color Sorter

دسته رنگ لوبیا قرمز

دستگاه مرتب سازی رنگ مغز پسته

Colo Sorter Supplier---Techik Introduction

نخود سبزی دسته رنگ

دسته بندی رنگ دانه گندم

مرتب کننده رنگ ذرت

دستگاه درجه بندی رنگ دانه قهوه پخته شده سبز

مرتب کننده رنگ ناودان ذرت

دسته رنگ برنج

تجهیزات مرتب سازی و درجه بندی فلفل فلفلی خشک

مرتب کننده رنگ مغز بادام

دستگاه مرتب سازی رنگ دانه برنج

دسته رنگ لوبیا قرمز

دسته بندی رنگ دانه برنج چند منظوره